θαυμάζω

Origem: Wikcionário, o dicionário livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Grego Antigo[editar]

Verbo[editar]

θαυ.μά.ζω (futuro θαυμάσομαι ou (raro) θαυμάσω; aoristo ἐθαύμασα; perfeito τεθαύμακα; aoristo passivo ἐθαυμάσθην; perfeito passivo τεθαύμασμαι)

  1. espantar-se, ver com espanto ou admiração, admirar
  2. (com acusativo, dativo ou genitivo) admirar algo, espantar-se com algo
  3. (com acusativo e ἐπί mais dativo, ou διά mais acusativo ou ἀπό mais genitivo) admirar alguém (acusativo) por causa de algo (dativo, acusativo ou genitivo)
  4. (com acusativo e genitivo) admirar alguém (acusativo) por algo (genitivo)

Referências[editar]